Ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud

Geotehniliste pinnaseuuringute eesmärk on saada projekteerimise ja ehitamise jaoks vajalikud andmed ehitusaluse pinnase või pinnasest konstruktsioonide kohta. Selleks kasutatakse erinevaid uurimise meetodeid: puurimine, penetreerimine, proovide laborianalüüsid, pinnase välikatsed, jne.

Puurtööd

Puurtööd maavarade (liiv, savi) uuringuks tigupuuriga ja tehnoloogiliste aukude (näiteks maandusvardad). puurimine pinnasesse ja settekivimisse.

Geotehniline kontroll

Geotehnilistel töödel tehtud vead ilmnevad reeglina hiljem, tavaliselt juba ehitise kasutamise ajal ning võivad põhjustada suuri kahjusi. Mullatööde ja vundamendiehituse ehitusaegne järelvalve on oluline ning see võimaldab vältida hilisemaid suuri ebameeldivusi ja parandab ehitise kvaliteeti.

Vaiakatsed (pull-out test)

Vaiakatsed mikrovaiadele, kus mõõdetakse vaia vastupanu vertikaalsele survele, tõmbele ning horisontaalsetele jõududele. Võimalik kasutada päikesepaneelide tugipostide koormuste kotrollimiseks.

Reostusuuringud

Pinnase ja põhjavee reostustaseme määramiseks proovide võtmine, mis võimaldab selgitada pinnase olukorra ja kavandada reostunud alade saneerimist ning jääkreostuskollete piiritlemist.

Ehitusgeoloogiline konsultatsioon

Andmebaasides ja eelnevalt teostatud uuringute põhjal ehitusaluse pinnase iseloomustamine ehituskoha üldise sobivuse, alternatiivsete ehituskohtde võrdlemiseks, eskiisprojekti koostamiseks, optimaalse põhiuuringu kavandamiseks, jne.

Kasutame kaasaegset tarkvara

Meist

Rauno Raudsepp

Juhatuse liige MSc. Diplomeeritud ehitusinsener. Geotehnika. Tase 7 rauno@pinnaseuuringud.ee +372 521 7940

Loe juurde

Rene Kübar

Juhatuse liige MSc. Volitatud ehitusinsener. Geotehnika. Tase 8 rene@pinnaseuuringud.ee +372 553 6289

LINKEDIN

Mart Kalju

Juhatuse liige. Puurmeister. Tase 5 mart@pinnaseuuringud.ee +372 5345 1948

loe juurde

MIKS MEID PARTNERIKS VALIDA

• KOGEMUSED. Meie kõigil spetsialistidel on erialane haridus ja 20 aastane praktiline kogemus pinnaseuuringute alal. Selle aja jooksul on tulnud ehitusgeoloogilisi uuringuid teha väga erinevates geoloogilistes tingimustes ja erinevate ehitiste projekteerimiseks. • LITSENTSID. Geotehniliste uuringute valdkonnas peab vastutavatel töötajatel olema erialal tegutsemist lubav kutsetunnistus. Meie ettevõtte uuringuid tegevatel spetsialistidel on kõigil erialane haridus ning neil kõigil on ka kutsetunnistus. • USALDUSVÄÄRNE TEENUS. Tunneme oma koostööpartnereid ja allhankijaid ning töödes milles vajame abi, kaasame ala parimad tegijad. • KVALITEET. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et olla kursis eriala uue oskusteabega ning panna kogu meeskond pingutama kvaliteedi nimel. Osaleme valdkonna arengut toetavates organisatsioonides – Eesti Geotehnika Ühing ja Eesti Geoloogia Selts.

Meie partnerid