Geoloogilise uuringu hind

Ehitusgeoloogilise uuringu hind sõltub mitmest tegurist. Uuringu hinna kujunemisel arvestatakse järgmisi olulisi aspekte: 1. Uuritava ala suurus: Uuringu hind on otseselt seotud uuritava ala suurusega. Suurema ala uurimine tähendab suuremat uuringupunktide arvu ja materjali kulu. 2. Ala geoloogiline ehitus: Uuringu hinna määrab suuresti ka ala geoloogiline ehitus. Kui on vaja…

Kalifornia kandevõimeteguri (CBR) määramine objektil

Pinnaseuuringud OÜ pakutavate teenuste nimekirja on lisandunud in-situ CBR (California Bearing Ratio) testide teostamine, juhindudes ASTM D4429-09a standardist. In-situ CBR testid on hea võimalus, mida kasutatada otse objektil pinnase CBR väärtuse määramiseks. See meetod pakub mitmeid eeliseid võrreldes laboris tehtavate analüüsidega. In-situ CBR testidega saame täpsema ja usaldusväärsema pildi pinnase…

Vaiakatsed

Pinnaseuuringud OÜ pakutavate teenuste hulgas on ka vaiakatsete tegemine mikrovaiadele. Meie ekspertiis seisneb mikrovaiade põhjalikus hindamises, sealhulgas vertikaalse koormustaluvuse, tõmbevastupidavuse (pull-out test) ja horisontaalsete jõudude hindamise osas. Viimasel ajal on meie teenuste järele olnud suurenenud nõudlus, eriti päikeseparkide projekteerimisel. Miks valida Pinnaseuuringud oma mikrovaiade testimisvajaduste jaoks? 1) Ekspertiis ja täpsus:…

FINE GEO5 geotehnilises projekteerimises

Pinnaseuuringud OÜ kasutab andmesisestuses ja -töötluses FINE GEO5 tarkvara. GEO5 tarkvara võimalused ei piirdu ainult geoloogia ja stratigraafia. Programmi valikus on hulgaliselt mooduleid, mis on mõeldud nii madal- kui vaivundamentide, tugiseinte, ankrute, kaevanduste jne geotehniliseks projekteerimiseks. Lingilt: https://www.youtube.com/watch?v=zivvIVEKge4 on järelvaadatav Tiit Bürklandi (BIM Solutions) poolt antud veebiseminari mille eesmärk on…

Ehitusgeoloogiline kiirreageerimine

Ehitustegevuse ajal näeb ehitusgeoloogiliste uuringute masinaid objektil pigem harva, sest üldiselt tehakse ehitusgeoloogilised uuringud enne ehitiste projekteerimist. Paraku tuleb ette juhtumeid, kus tuleb leida ehituse käigus ilmnenud geotehnilistele probleemidele/küsimustele kiiresti lahendused/vastused. Probleemid võivad olla erinevad, näiteks vahel tuleb täpsustada geoloogilist ehitust, võib juhtuda et vundamendi süvendisse on kogunenud vett, mis…

Ehitusgeoloogilised uuringud teede projekteerimiseks

Transpordiameti tellimusel ehitusgeoloogiliste uuringute tegemisel tuleb juhinduda Maanteeameti peadirektori 15.11.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/462 kinnitatud dokumendist “Geotehniliste uuringute juhised”. Aruandluses tuleb pinnased/materjalid liigitada EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 kohaselt. Ühtlasi on kehtestanud Transpordiamet nõudmise, et puurtulpade andmed tuleb esitada lisaks .xls formaadile ka .ags formaadis, mis on masinloetav formaat ning teeb…

Pühadetervitus

Läheneva jõuluaja puhul tahame Pinnaseuuring OÜ poolt tänada teid usalduse ja koostöö eest ning soovida teile ja teie lähedastele rõõmsaid jõule ja edukat uut aastat. Loodame jätkata teiega koostööd ka edaspidi. Soovime, et uus aasta tooks teile huvitavaid ja edukaid projekte.

Portfoolio täieneb jõudsalt

Viimaste kuude jooksul on Pinnaseuuringud OÜ teostanud mitmeid suuremaid ja väiksemaid ehitusgeoloogilisi uuringuid ning olnud kaasatud konsultandina ka teiste ettevõtete uuringutes. Eesti on küll väike, aga õnneks või õnnetuseks on geoloogise ehituse muutlikkusest tingitud geotehniliste väljakutsete skaala lai, mis annab inseneridele palju mõtlemisainet. Lisaks tunneme rõõmu, et ka meie tehniline…

Otsime oma meeskonda puurmeistrit/puurmeistri abi

Töö kirjeldus Sinu ülesandeks oleks puurmasina opereerimine ning geoloogilistel, sh ehitusgeoloogilistel välitöödel osalemine. Tööülesannete hulka kuulub ka puurmasina transportimine objektile ja tagasi, tehnika korrashoid ja hooldamine. Töö sobib Sulle kui: Sul on tehniline haridus ja Sulle meeldib töötada vabas õhus; Oled eelnevat kokku puutunud hüdrosüsteemide ja mehhanismide remondiga; Sul on…