Geotehnilised uuringud Euroopa suurimate akuparkide projekteerimiseks

Pinnaseuuringud lõpetasid hiljuti geotehnilised uuringud Euroopa suurimate
akuparkide projekteerimiseks. Nende projektide algatajaks on taastuvenergiaparkide
arendaja Evecon, kes teeb koostööd Prantsusmaa energiasalvestusettevõttega
Corsica Sole. Koostöö eesmärk on tuua Eestisse Mandri-Euroopa võimsaimad
energiasalvestuskompleksid.

Ambitsioonikas ettevõtmine hõlmab kahe 100 megavatise (MW) võimsusega
akupargi rajamist Arukülla ja Kiisale.

Aruküla ja Kiisa akuparkide valmimine tähistab Euroopa taastuvenergia maastikul
verstaposti, mis näitab uuenduslike energiasalvestuslahenduste potentsiaali
rohelisema ja säästvama tuleviku poole püüdlemisel.

Eveconi akupank