Ehitusgeoloogilised uuringud teede projekteerimiseks

Transpordiameti tellimusel ehitusgeoloogiliste uuringute tegemisel tuleb juhinduda Maanteeameti peadirektori 15.11.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/462 kinnitatud dokumendist “Geotehniliste uuringute juhised”. Aruandluses tuleb pinnased/materjalid liigitada EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 kohaselt.

Ühtlasi on kehtestanud Transpordiamet nõudmise, et puurtulpade andmed tuleb esitada lisaks .xls formaadile ka .ags formaadis, mis on masinloetav formaat ning teeb lihtsamaks varem tehtud uuringute sidumise uute uuringutega.

Tavapärasest geotehnilisest uuringust eristab teede projekteerimise jaoks tehtavaid uuringuid veel see nõudmine, et kõik tehtud puuraugud tuleb üles pildistada nii et oleks nähtav taust, puurorgan, kui puuraugus olev mõõtelatt.

Kuigi Pinnaseuuringud OÜ portfellist moodustab teeuuringute maht alla 10 %, on meil oluline seda võimekust omada, nõuetega kaasas käia ja tellijatele kvaliteetset uuringut pakkuda.

Ehitusgeoloogilised uuringud teede projekteerimiseks