Ehitusgeoloogiline kiirreageerimine

Ehitustegevuse ajal näeb ehitusgeoloogiliste uuringute masinaid objektil pigem harva, sest üldiselt tehakse ehitusgeoloogilised uuringud enne ehitiste projekteerimist. Paraku tuleb ette juhtumeid, kus tuleb leida ehituse käigus ilmnenud geotehnilistele probleemidele/küsimustele kiiresti lahendused/vastused.

Probleemid võivad olla erinevad, näiteks vahel tuleb täpsustada geoloogilist ehitust, võib juhtuda et vundamendi süvendisse on kogunenud vett, mis on oluliselt vähendanud sealse pinnase tugevusomadusi ning tuleb määrata kahjustatud pinnase paksus ja ulatus jne. Pinnaseuuringud OÜ on käinud samuti sellistel objektidel. Viimase objekti käigus pidime otsima pinnases paiknevaid rahne, mis takistasid vaiatööde läbiviimist.

Geotehniline uuring ehitusplatsil
Geotehniline uuring ehitusplatsil