FINE GEO5 geotehnilises projekteerimises

Pinnaseuuringud OÜ kasutab andmesisestuses ja -töötluses FINE GEO5 tarkvara. GEO5 tarkvara
võimalused ei piirdu ainult geoloogia ja stratigraafia. Programmi valikus on hulgaliselt mooduleid, mis on mõeldud nii madal- kui vaivundamentide, tugiseinte, ankrute, kaevanduste jne geotehniliseks projekteerimiseks.

Lingilt: https://www.youtube.com/watch?v=zivvIVEKge4 on järelvaadatav Tiit Bürklandi (BIM
Solutions) poolt antud veebiseminari mille eesmärk on tutvustada FINE GEO5 ülemaailmse
arvestusega kõige populaarsemaid mooduleid. Tutvustatakse moodulite võimekusi ja viimased
uuendusi.

Ühtlasi saab teada, miks on projekteerijal arvutusmudelites väga mugav kasutada just
Pinnaseuuringud OÜ-lt tellitud ehitusgeoloogiliste uuringute andmeid.