Kalifornia kandevõimeteguri (CBR) määramine objektil

Pinnaseuuringud OÜ pakutavate teenuste nimekirja on lisandunud in-situ CBR (California Bearing Ratio) testide teostamine, juhindudes ASTM D4429-09a standardist.

In-situ CBR testid on hea võimalus, mida kasutatada otse objektil pinnase CBR väärtuse määramiseks. See meetod pakub mitmeid eeliseid võrreldes laboris tehtavate analüüsidega.

In-situ CBR testidega saame täpsema ja usaldusväärsema pildi pinnase käitumisest reaalsetes tingimustes. Erinevalt laborikatsetest, mis sageli hõlmavad pinnaseproovide võtmist ja laborisse saatmist, mõõdame pinnase CBR väärtust otse objektiplatsil. See võimaldab arvestada pinnase loomulikke tingimusi, nagu niiskusesisaldus, tihedus ja muud muutujad, mis mõjutavad CBR väärtust. Seetõttu on in-situ määramine täpsem ja parem viis saada realistlikku pildi pinnase kandevõimest ning seda saab kasutada inseneritööde kavandamisel ja projekteerimisel.

In-situ CBR teste kasutatakse mitmetes ehitusvaldkondades, sealhulgas teede ja katete ehitusel ning pinnase stabiliseerimisel. Tegemist on eelkõige Ameerika Ühendriikides laialt kasutatava katsega. Eesti praktikas on vajalikud CBR väärtused lennu- ja ruleerimisradade projekteerimisel. In-situ määramine võimaldab meil hinnata pinnase tugevust ja kandevõimet konkreetses projektis. See annab inseneridele täpsema aluse konstruktsioonide kavandamiseks ja vastupidavuse tagamiseks.

Lisaks täpsusele on in-situ CBR testid ka mugavad ja ajasäästvad. Testide läbiviimine otse objektil kõrvaldab vajaduse proovide transportimiseks laborisse ning vähendab analüüsitulemuste saamise aega.

Kalifornia kandevõimetegur